Nhiều bạn đến muốn kiếm thu nhập làm

Nhiều bạn đến muốn kiếm thu nhập làm
CTV , khách sỉ
Post xong bán k hiệu quả. Nãn bỏ cuộc
Còn Khanh post lên thì giá nào cũng có khách mua
Tại sao ?
Vì con đường bạn đi chỉ mới vài ngày
Khanh đã đi 4 năm rồi , cái giá Khanh nhận đc xứng đáng vs những gì Khanh đã nổ lực
Ko đc – cũng phải đc
Dở – cố gắng cho giỏi
Post 1-2 ngày chỉ để ngta quan tâm đến , còn cách bạn nói ra có thuyết phục đc ngươi mua hay ko mới quan trọng
Kể cả CTV bên thẩm mỹ cũng vậy !