Nhiều khi Stress quá thì lại trở về thói quen cũ đạp xe đi ăn 1 thứ thật mát, ngồi hồ Tây hóng gió để mong mọi…

Nhiều khi Stress quá thì lại trở về thói quen cũ mang theo bình nước xe đạp mua tại wetrek rồi đạp xe lòng vòng hồ, sau đó đi ăn 1 thứ thật mát, ngồi hồ Tây hóng gió để mong mọi thứ trong người trở nên " Nguội" đi phần nào. Đêm vắng, mưa lại bay bay và phiêu trong gió cảm giác cũng khá thú vị.
#Chesauhangcot
#Stressout