Nhìn con đường ngoằn ngoèo tuyệt đẹp

Nhìn con đường ngoằn ngoèo tuyệt đẹp, nẩy ra ý định chụp ảnh 2 vợ chồng rồi sẽ viết 1 stt dài đầy “triết ní” nguy hiểm 🙂
Cơ mà, càng ngày càng thấy mấy thứ “ní nuận” đó chẳng bằng 1 cái siết chặt tay nhau khi cần…
Nên thôi…