OLD TO THE NEW

OLD TO THE NEW – 2/9
1 sự kiện hiphop cực kì lớn tại HẢI PHÒNG city .
CK rất vinh dự được làm 1 trong 4 BGK của giải đấu này , hẹn gặp tất cả các nhóm thi đấu và các dancer tại Hải Phòng nhé
Judges :
– MR RABBIT Mai Thuy Anh
– MAI TINH VI
– CK ANIMATION
– SMALL RIVER Small River
MC :
– KIRKBY Thu Vu
– IHRY
DJ :
– JIN
– DJ DUY
Khách mời :
– KRAZI NOYZE Khoa Nguyễn
– 16 NORTHSIDE
– TAY NGUYEN SOUND TEE
– UNKNOWN
– HP SOUND
Link sự kiện : https://www.facebook.com/events/120422138588765/?ti=icl