Ra trễ hong gặp đựơc Idol Thanh Loc Nguyen của lòng em

Ra trễ hong gặp đựơc Idol Thanh Loc Nguyen của lòng em, tiếc quá anh ơi. Chị một mình chơi một lúc 3 ly quá đã Don Nguyễn à, nghe đồn Trà Sữa gu em nè Don… còn giờ thì em Huong đang chờ Tâm Phan nha nha
#Maku 49 Nguyễn Huệ, Q1.
#TrasuaMaku