“Ranh giới giữa việc phạm luật và không phạm luật trong trường hợp này rất mong manh

“Ranh giới giữa việc phạm luật và không phạm luật trong trường hợp này rất mong manh. Nếu thông tin đăng tải được con đồng ý thì không sai luật, nhưng bố mẹ cũng cần cân nhắc các hành vi này và đặt câu hỏi liệu việc đăng tải hình ảnh đó có phải vì lợi ích tốt nhất của con hay không? Trong trường hợp bố mẹ không đưa thông tin lên mà người khác vô tình hay cố ý làm lộ thông tin cá nhân của trẻ thì bố mẹ các cháu có quyền viết đơn khởi kiện, yêu cầu người sử dụng phải gỡ bỏ thông tin, đính chính, xin lỗi…”.