SÁCH KHÁT VỌNG VIỆT ĐÃ VỀ NHƯNG

SÁCH KHÁT VỌNG VIỆT ĐÃ VỀ NHƯNG…
Thông báo với toàn thể các anh, chị và các bạn: 500 cuốn sách KHÁT VỌNG VIỆT, VÌ SAO ĐẤT NƯỚC TA CÒN NGHÈO đã về đến tay tôi vào hồi 9h00 sáng nay.
Bút ký đã sẵn sàng: 2 chiếc Mont Blanc (trong đó có một chiếc Mont Blanc có gắn kim cương, model Diamond) và một chiếc Waterman (Paris) đã sẵn sàng để ký tặng.
Vào hồi 10h00 sáng nay tôi đã khai bút ký tặng cho ba người đầu tiên:
1. Bạn Nguyễn Hữu Hoà: là người có điểm tương tác nhiều nhất và là bạn học phổ thông của tôi.
2. Bạn Thanh Mai Mina: là người có điểm tương tác thứ 40, là cộng sự giúp việc gần gũi của tôi ở FPT.
3. Bạn Trần Quốc Việt: là người có điểm tương tác thứ 2 và là người share nhiều nhất.
Nhưng rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng phải 10 ngày nữa, đến ngày 15/05/2017 tôi mới có thể chính thức tặng sách và gửi sách tặng cho các bạn được.
Lý do là thủ tục phát hành sách phải tuân thủ qui trình mang quyển sách in hoàn chỉnh đi xin giấy phép xuất bản chính thức. Thủ tục xin giấy phép sẽ mất 10 ngày. Các bạn xin vui lòng chờ thêm 10 ngày nữa.
Trong 10 ngày này tôi sẽ nhẩn nha ký tặng cho các bạn trong danh sách.
Còn bây giờ các bạn xem ảnh cuốn sách chính thức, ảnh 3 lời đề tặng của tôi và ảnh 3 cây bút mà tôi sẽ dùng để ký tặng các bạn.