Sáng 6h cả nhà lệch kệch qua Bách Khoa

Sáng 6h cả nhà lệch kệch qua Bách Khoa
Tới 7h tối vẫn vòng quanh phố cổ, cắp con đi, con ngủ dọc đường, dừng lại mấy lần gọi con mà vẫn ngủ. Con mệt cũng phải vì cả ngày ở lớp hoạt động, vận động với thầy mà. Ngủ cứ nghẹo cổ rồi giật đùng đùng, mẹ cởi áo buộc lại, tay lái xe, tay ôm con đằng sau. Lúc tới Phùng Hưng thì dừng hẳn gọi con dạy mua cho cái kẹo cao su nhai cho tỉnh ngủ.
Gặp giáo viên Tây xong cũng hơn 9h mẹ cắp e về nhà, tỉnh ngủ e lại líu lo kể đủ thứ chuyện và vẫn muốn mai theo mẹ qua Bách Khoa học với các anh vì vui quá.
Cả mẹ và em là siêu anh hùng rồi
See Translation