Sáng nay trên radio

Sáng nay trên radio
Tình cờ nghe được một tâm sự buồn
Mượn câu mượn chữ vài lời
Viết lên tâm sự nỗi niềm cùng Ai :
Mẹ mất ! Năm tôi chưa mười sáu
Một năm sau tôi cất bước xa nhà
Hành trang mang theo là nỗi niềm u uất
Nước mắt tuôn tràng cất bước xa quê hương
Đều là con chung một dòng máu
Sao Người nỡ đứa trọng đứa khinh
Hơn mười năm sống đời xa xứ
Chưa một lần về lại quê xưa
Cuộc sống bôn ba bao gánh nặng
Cơm , áo , gạo , tiền đè nặng trên đôi vay
Phận làm con nào đâu dám trách
Chỉ xin Người nhỏ giọt chút tình thương