Sáng sớm tự nhiên bên ks 5 sao gọi điện nói tặng cho 2 đêm nghỉ do là khách hàng thân thiết

Sáng sớm tự nhiên bên ks 5 sao gọi điện nói tặng cho 2 đêm nghỉ do là khách hàng thân thiết. Đang hào hởi phấn khởi cái nó nói thêm là đối tượng được tặng là khách hàng thân thiết và đã có gia đình. Xong mình tl là: em ơi ANH chưa có gia đình. Rồi nó hẹn lại lần sau xong cúp máy luôn. Trời đựu!!!
Tự nhiên muốn có gia đình quá :((((((