Sáu bài ” Vành đai và con đường” biên soạn cho tờ ” Sing Tao Daily” Hong Kong

Sáu bài ” Vành đai và con đường” biên soạn cho tờ ” Sing Tao Daily” Hong Kong, rồi chuyển thể sang Việt ngữ để cống hiến các bạn. Tất nhiên, cái khung thì để nguyên, nhưng ngữ điệu và nội dung minh hoạ thì hướng về các bạn. Sau mỗi bài viết, đều được nhiều bạn bình luận cổ vũ, nhất là được ông cháu yêu – Tiến sĩ Phó Đức Tùng đánh giá cao và sưu tầm. Nhuận bút của toà báo được 5000 Đô, nhuận bút ở Facebook được tiếng vỗ tay khen ngợi của bè bạn, thực bõ công lão già còng lưng …
Đọc tiếp