Selfie đẹp và đúng cách

Selfie đẹp và đúng cách, bạn đã biết chưa?
Đôi lúc phải dùng phần mềm để có được tấm hình đẹp, còn Minh thì không có. Chỉ cần giơ điện thoại lên là có ngay tấm ảnh đẹp, vậy đố các bạn điện thoại Minh dùng là loại nào mà xuất sắc như vậy?

Comments 44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *