Stt của anh Phạm Lưu Vũ:

Stt của anh Phạm Lưu Vũ:
HAI THÔNG ĐIỆP
Thông điệp 1:
Hình ảnh anh # tươi cười nhận bó hoa từ LĐ ban KTTW tươi cười trao cho anh trong 1 hội nghị (chắc là đột xuất), đón anh như đón một người anh hùng bị thương trong chiến đấu đã thoát chết trở về chói lọi.
Tình người thật kim tiền.
Thông điệp 2:
Hình ảnh chị nông dân ngồi cúi mặt trước phản thịt lợn của nhà mình nuôi, bị bọn con buôn hắt dầu nhờn vào vì bán rẻ hơn giá chợ.
Lòng người thật khốn nạn.
Giá mình có mặt lúc ấy, mình sẽ mua hết số thịt lợn bị hắt dầu nhờn đó để an ủi chị.