Theo ngọy

Theo ngọy, thế cờ tàn nềy các cháo chỉ cần nạp tyền điện thọy rồy alô an ủi anh Ngựa đỏ là hếch phuym !
Lập tức lùi ngựa đỏ về thế 2 ngựa bảo vệ nhau (kéo ngựa trên về vị trí pháo ă), đề phòng 2 đứa tốt (chốt) đen làm hỗn quân vương. Thằng tốt đen nào dám chiếu hỗn thì dùng ngựa trên đạp nát đầu nó rồi mới hy sinh ngựa đó. Đỏ chiến thắng ve ri dễ dàng. Xuýa !
–> Ngọy làm tướng tồy. Bất cẩn 1 giêy, suýt hại chết quân vương ! Phải động xe trước, hy shanh 1 xe nộp cho tướng đen thỳ đỏ mới thắng được !
–> Shai típ ! Đen háu thắng thì may ra đỏ mới có cơ hội thắng, 2 đứa quánh kỹ thỳ HÒA HUỀ ĐỀU.