thỉnh thoảng chúng ta dùng lời nói làm lưỡi dao

thỉnh thoảng chúng ta dùng lời nói làm lưỡi dao. chẳng ai thích cầm dao khi bình tĩnh, vui vẻ. nhưng mất bình tĩnh, không kiểm soát được vài giây thì hậu quả có thể là vài năm, hoặc nhiều năm.
thi thoảng ai cũng mất bình tĩnh. xong nếu quen làm thế hàng ngày rồi thì phải tội. phải tội hơn nữa mà làm tổn thương nhau trong sự bình tĩnh, trong sự nhân danh tình yêu, sự quan tâm, hiểu biết,…
tôi hay có thói nuốt giận. có gì nuốt hết. nuốt hết tổn thương mà người khác gây ra cho tôi mà họ không hề biết.
nuốt nhiều quá thì có ngày phải oẹ ra.
cần vài năm tới để oẹ cho hết. tôi không nhận nữa đâu.