Thường con người ta chỉ kêu mình thiếu tiền

Thường con người ta chỉ kêu mình thiếu tiền, Chứ chẳng ai chịu kêu mình thiếu học cả…
Nhưng k phải ai cũng đc hiểu nguyên nhân chính of việc thiếu tiền, bắt đầu từ việc k học ???
Chúc 400 đồng chí, đồng đội of anh lên đường lấy đc chân kinh