Tiếp tục LIVE “Một tối âm nhạc” ở quán 1995 Buctuong Story

Tiếp tục LIVE “Một tối âm nhạc” ở quán 1995 Buctuong Story, đường Trần Huy Liệu, Hà Nội.
Trong không gian nhỏ này không chỉ có Bức Tường, hình ảnh của Trần Lập và cà phê, mà còn có âm nhạc live các tối thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần…