Tới cái lúc tôi ngồi ngắm cánh đồng cỏ xanh ở Úc

Tới cái lúc tôi ngồi ngắm cánh đồng cỏ xanh ở Úc, tôi nhận ra rằng, không có đàn ông thì còn có đàn bò.
Và thực tế là bọn bò không đi kiếm con khác ngon hơn bạn để ngủ mỗi khi có dịp.
Nên yêu bò đi, ít ra còn có sữa uống. Mà sữa bò thì bổ, còn sữa của bọn đàn ông thì… bạn biết rồi đó, chỉ làm bụng to thôi.
— Trích từ cuốn sách “Thất tình đéo sao” đang viết —