Trả lại người những dư âm ngày cũ

Trả lại người những dư âm ngày cũ
Buồn trong veo mà vui thấm u sầu
Trả lại người những khúc nguyện cầu
Của sớm mai mong một ngày mới đến
Trả lại người mắt, môi trìu mến
Của hai nửa mảnh ghép cuộc đời
Trả lại người tiếng nhạc không lời
Ru ta đến một bến bờ trống vắng…
Trả lại người và trả lại cho đời….
Phương Hà
25.08.2017