Trên chuyến xe đi vào thung lũng Tú Làn (Tân Hoá

Trên chuyến xe đi vào thung lũng Tú Làn (Tân Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình). Tụi mình xuất phát từ 5h sáng để kịp làm 10 căn nhà phao trong hôm nay. Năm nay, NHÀ CHỐNG LŨ sẽ làm 30 căn nhà phao trong đó 20 căn do Ngân hàng HSBC tài trợ và 5 căn do nhóm Thiện nguyện Thương về Miền Trung do anh Ton Thien đứng đầu đóng góp, số còn lại là sự chung tay của cộng đồng mạng. Đây là đợt làm nhà phao thứ 2 sau 61 căn nhà làm năm 2015.
– Tú Làn 12/5/2017 –
#NhàChốngLũ
#HSBC