Từ sáng đến chiều ở suốt trong phòng xử lý việc

Từ sáng đến chiều ở suốt trong phòng xử lý việc, buồn như kiến cắn.
Trong “nỗi đau tình cờ”, không thể
ngờ vừa bước chân ra khỏi căn hộ chừng trăm mét là tự dưng rơi ngay vào một “hang ổ” chuyên sản xuất vải kimono. Say sưa khám phá hết tầng này đến tầng khác, chỉ muốn đi cướp nhà băng để ôm hết về.
Lúc ký bill, tự dưng ông chủ ở đâu chạy ra hỏi chuyện, sau đó còn khoe hình mới đi chơi ở Sài Gòn về và khen phụ nữ Việt Nam nhiều người mắt to ^_^
” Nghề chọn người”, chắc đã là ý trời!