Tự thôi miên trc khi ngủ

Tự thôi miên trc khi ngủ …
1. Tôi là ai?
2. Tôi đến từ đâu?
3. Tôi đến đây để làm gì?
4. Sau khi mất đi tôi muốn để lại điều gì?
Đằng nào cũng sống, sống với đam mê sẽ tốt hơn
Biết được đam mê mà ko làm thì thật ra là chưa biết
Đằng nào cũng làm, làm sớm sẽ tốt hơn
Đằng nào cũng nỗ lực, nỗ lực hết mình sẽ tốt hơn nửa chừng
Đằng nào cũng đối mặt, đối mặt sớm sẽ tốt hơn
Đằng nào cũng tin, tin sớm sẽ tốt hơn
Đằng nào cũng quyết, dứt khoát sẽ tốt hơn
Đằng nào sinh ra đã ko có gì, nghèo thêm tí nữa cũng ko sao….
See Translation