Tuần thực tập đầu tiên kết thúc vui vẻ

Tuần thực tập đầu tiên kết thúc vui vẻ. Các anh chị nhiệt tình hỏi thăm trò chuyện đủ điều. Tài liệu cơ bản là xin xong. Được sếp và anh hướng dẫn giúp đỡ nhiều. Học hỏi được từ công việc cơ quan từ pha trà đến in ấn tài liêu :)))
Trong cơ quan ấn tượng với một anh làm việc rất có tâm và có tầm. Kiểu nắm rõ và linh hoạt trong cv và biết thương dân. Anh em trao đổi qua lại hợp nhau. Túm lại là cần lắm nhiều người làm việc như này trong cqnn để dân bớt khổ.