Vậy là Chấn Hưng nhà tui đã học xong lớp 1

1  
Vậy là Chấn Hưng nhà tui đã học xong lớp 1. Vượt ngoài sự mong đợi của tui là chỉ cần…không ở lại lớp, anh ấy đã rũ bùn đứng dậy sáng loà: được lãnh thưởng.
Má ơi, nghe cái tin, cảm giác còn hơn trúng Powerball nữa. Tui phải hỏi anh Hồng “Ba ba, ba có hối lộ cô giáo hôn vậy?”.
Bị vì ảnh giang hồ, ảnh bất cần, ảnh lạ lùng quá mà, đi học y như đi chơi, thích gì làm nấy. Làm toán giỏi lắm nhưng tập đọc thì thôi rồi. Viết chữ như cua bò mà mỗi ngày đi học về, mất một cây bút chì, đều trân vậy nguyên năm. Lý do: cho bạn.
Ảnh mới tâm sự mỏng rằng hổng ấy giờ mình đừng học tiếng Việt nữa, khó đọc quá, mình học tiếng Anh đi, hổng có dấu, dễ đọc.