Vẽ đẹp CHIM SA CÁ LẶN

Vẽ đẹp CHIM SA CÁ LẶN…
( Chim ở trên trời nhìn xuống chỉ thấy phần trên cơ thể nên sa xuống xem luôn phần dưới…, còn cá ở dưới nhìn lên thấy phần dưới nên hoảng hồn lặn mất tăm…)
Cơ thể con người là kiệt tác hoàn hảo của tạo hóa, nhất là vẻ đẹp của mỹ nhân. Dân gian đã ca tụng những vẽ đẹp đó bằng những cụm từ như: sắc đẹp NGHIÊNG THÀNH ĐỔ NƯỚC…, có những vẻ đẹp SẮC NƯỚC HƯƠNG TRỜI…, có những vẻ đẹp CHIM SA CÁ LẶN..