Vừa nói với 1 người chị: “Bọn Sún cần nhiều thời gian để trưởng thành hơn”

Vừa nói với 1 người chị: “Bọn Sún cần nhiều thời gian để trưởng thành hơn”. Hẳn vậy,
Cảm ơn các mẹ các chị đã ở bên chúng mình suốt tầng tầng lớp lớp thời gian qua, kiên nhẫn cổ vũ, kiên định bồi đắp. Đời mình theo một cách nào đó luôn thấy quanh nhiều người đàn bà thú vị, là nữ chiến binh đích thực trên mọi mặt trận mà mục đích cuối cùng cũng là rất mực bảo vệ người thân.
Việc của Sún chỉ là yêu thương chăm ngoan, đón ngày các mẹ các chị về, khoe là em đã cố gắng hơn năm ngoái một tị. Tại em lớn muộn mờ, hị hị