Xin chào các Bạn

Xin chào các Bạn…
Trở lại Facebook với nhiều tâm sự.Thật nhớ..sau một thời vắng bóng.
Con gái lấy chồng xa.Mình không có mời hết được người thân ,bạn bè,thành thật xin lỗi.
Trong ngày vui của con gái,Ông Trời muốn cho mọi người mát mẻ,khách đông,tổ chức không chu đáo.Xin được thông cảm.
See Translation